Alsancak Karaca Sineması

Yang’dan Sonra-12:00-15:45-20:00

Elvis-14:00-20:00

Okul Tıraşı-12:30-18:30

Her Şey Her Yerde Aynı Anda-17:30
Yaşamaya Bak-13:45

New York’tan Kaçış-20:00(6 Temmuz Çarşamba)

VİZYONDAKİLER

 14:00-20:00 

22 Temmuz haftası

13:45

6 Temmuz 20:00

 12:30-18:30

17:30

22 Temmuz haftası

 12:00-15:45-20:00 

Menü